Disclaimer

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen en te gebruiken. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites.

Functioneren van de website

Wij streven ernaar om de website goed te laten functioneren en dat berichten die u via de website aan ons stuurt juist en tijdig worden verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de website foutloos of zonder onderbreking functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de website niet foutloos functioneert waardoor door u aangeleverde gegevens niet juist of tijdig worden verwerkt.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van Wealth FAAS. Zonder toestemming is het niet toegestaan om informatie die op de publieke website staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.