Samenstellen jaarrekening

 

Een jaarrekening samenstellen en deponeren is voor bepaalde rechtsvormen verplicht. Uw jaarrekening kunt u gebruiken voor verschillende doeleinden en is een waardevol document. In enkele gevallen wordt een jaarrekening vereist en dient u verantwoording af te leggen van de bedrijfsactiviteiten over een bepaalde periode.

Rechtsvormen zoals eenmanszaken en vof’s zijn niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. Toch adviseren wij onze klanten om de jaarrekening door een deskundige op te laten stellen.

De jaarrekening bestaat uit financiële gegevens die grotendeels uit uw boekhoudprogramma uitgerollen. De jaarrekening maakt deel uit van een jaarverslag. In het jaarverslag wordt overigens niet-financiële informatie opgenomen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de situatie van de rechtspersoon op balansdatum. We verzorgen uw jaarverslag en de jaarrekening volgens de wettelijke voorschriften. De jaarstukken zullen wij na afstemming deponeren bij de Kamer van koophandel.

Met een jaarrekening krijgt u helder inzicht in de bedrijfsvoering en financiële ratio’s van uw onderneming. Dit dient als basis voor het nemen van belangrijke beslissingen voor uw onderneming.

Staat u op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Twijfelt u of een jaarrekening een bijdrage kan leveren bij het nemen van de juiste beslissing? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

 

 

Wealth FAAS

 

 Parkstraat 83

 2514 JG Den Haag

 06 13278928

 info@wealthfaas.com

 

 Kvk: 65330846

 BTW-nummer: NL002445949B03

 

 IBAN: NL38ABNA0425130312

 

Wealth FAAS is de handelsnaam van de vennootschap Wealth Financial Administration and Advisory Services.

 

 

 

Volg ons op social media

 

 

 

 

 

 

 

Advieswerkzaamheden